Strona główna

KW PSP Toruń

Galeria

Kontakty

Linki

* * * KW PSP Toruń realizuje trzy projekty unijne * * * ZAKOŃCZONO NABÓR NA KURS PRAWA JAZDY kat. C oraz C+E * * * Trwa realizacja procesu inwestycyjnego w ramach RPO WK-P 2007-2013 - Zostały rozstrzygnięte wszytskie postępowania przetargowe w ramach RPO WK-P 2007-2013 * * * * Zakończono proces inwestycyjny w ramach projektu RPO WK-P 2007-2013 "Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-pomorskiej Wojewódzkiej Brygosy Odwodowej Państwowej Strazy Pożarnej w Ugrupowaniu ewakuacyjnym * * *


Serdecznie witamy na stronach serwisu internetowego
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
w dziale Fundusze Pomocowe.
Znajdują się tutaj projekty KW PSP w Toruniu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach:

Ogłoszenia

Przetargi


„Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach”
przejdź do strony

„Doposażenie bazy sprzętowej Kompanii Powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu ewakuacyjnym”
przejdź do strony

„Wykwalifikowane służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego”
przejdź do strony

„Doposażenie bazy sprzętowej Kompanii Powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu pompowym”
przejdź do strony

Aktualności

archiwum


16.08.2010r.
KW PSP w Toruniu ogłasza rozpoczecie naboru na kurs płetwonurków . Więcej informacji znajdziesz tutaj


30 lipca 2010 r. ogłoszony został przetarg na dostawę trzech sztuk samochodów ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji. Termin składania ofert upływa 14 września 2010 r.
Natomiast 3 sierpnia 2010 r. roku ogłoszono przetarg na dostawę dziewięciu samochodów ratownictwa technicznego (sprzętowych). Termin składania ofert mija 17 września 2010 r.


W dniu 9 lipca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Bezpieczne Centrum - doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach. Umowę podpisali dyrektor CUPT Pani Anna Siejda oraz Pan Tomasz Leszczyński - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
Beneficjentem wspieranego przedsięwzięcia (liderem projektu) jest Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu. Partnerami projektu są komendy wojewódzkie PSP w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Kielcach. Całkowity koszt projektu to 26 498 999,99 zł, zaś unijne wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 524 149,99 zł.


8 lipca odbyła się Konferencja wieńcząca projekt, „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu ewakuacyjnym” zrealizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej Toruniu Konferencja była okazją do podsumowania wszystkich prac związanych z tym przedsięwzięciem oraz prezentacji: osiągniętych celów, produktów projektu i jego rezultatów.


26 maj 2010 r.
Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu informuje o zakończeniu naboru na pierwsze szkolenie w ramach realizowanego projektu "Kurs Prawa Jazdy C, C+E"
Rozpoczęto weryfikację formularzy zgłoszeniowych. czytaj więcej


W dniu 13 maja 2010 r. zostały podpisane aneksy do umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WK-P 2007-2013 "Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu ewakuacyjnym oraz "Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu pompowym"
Podpisane aneksy aktualizują całkowitą wartość oraz kwote dofinansowania z EFRR dla w/w projektów zgodnie z rozstrzygniętymi postępowniami przetargowymi


W dniu 12 maja 2010 r. KW PSP w Toruniu rozpoczęła nabór na kurs PRAWA JAZDY kat. C oraz C+E w ramach projektu "Wykwalifikowane służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkanców województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W 30 kwietnia 2010 r. KW PSP w Toruniu - beneficjent projektu pn "Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu ewakuacyjnym" w ramach RPO WK-P 2007-2013 odebrała ostani rodzaj sprzętu w ramach przedmiotowego projektu - 2 szt. łodzi patrolowo - ratowniczych.
czytaj więcej


23 stycznia 2010 r. podczas noworocznego spotkania strażaków województwa kujawsko – pomorskiego odbyło się uroczyste przekazanie zakupionych w ramach Projektu „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu ewakuacyjnym” 4 sztuk samochodów specjalnych operacyjnych z napędem terenowym 4x4 oraz 4 sztuk zestawów narzędzi hydraulicznych. czytaj więcej


15 stycznia 2010 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na dostawę dwóch łodzi płaskodennych patrolowo – ratowniczych. Termin dostawy został wyznaczony na dzień 31 kwietnia 2010 r. Jest to ostatni z produktów projektu „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu ewakuacyjnym”. Dzięki pozyskanym jeszcze w 2009 r. samochodom specjalnym operacyjnym, zestawom hydraulicznym oraz namiotom pneumatycznym, kompania kujawsko – pomorscy strażacy będą mogli skuteczniej ratować życie i mienie ludzkie zagrożone w wyniku powodzi.


7 listopada 2009 r. Rozstrzygnięte zostały postępowania przetargowe na dostawę:
1) 2 sztuk namiotów pneumatycznych;
2) 4 sztuk samochodów specjalnych operacyjnych z napędem terenowym 4x4;
3) 4 sztuk zestawów narzędzi hydraulicznych.
Termin dostawy został określony na 18 grudnia 2009 r.


Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął pozytywną decyzję o dofinansowaniu dwóch podprojektów pod nazwą „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej PSP. Doposażenie ma dotyczyć dwóch wariantów: - w ugrupowaniu ewakuacyjnym oraz - w ugrupowaniu pompowym.W związku z powyższym 2 października br. Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tomasz Leszczyński i Marszałek Województwa Piotr Całbecki, uroczyście podpisali umowy, jako te, które gwarantują wsparcie inwestycji. czytaj więcej


Przejdź do góry


Copyright - Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu