Strona główna

KW PSP Toruń

Galeria

Kontakty

Linki


KONTAKTY

1.

Jednostka

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu

ul.Prosta 32
87-100 Toruń
tel.56-65 -80 -124
fax:56 65 -80 -120
e-mail:sekretariat@kujawy.psp.gov.pl

2.

Obsługa merytoryczna projektów

KW PSP Toruń
Technik
ogn. Tomasz Beciński

tel.56-65 -80 -155
kom. 661 603 329
fax:56 65 -80 -120
e-mail:becinskit@kujawy.psp.gov.pl

3.

Zamówienia publiczne

KW PSP Toruń
Z-ca nacz.wydz.kwatermistrzowskiego
st.kpt.Wojciech Kubiak

tel.56-65 -80 -144
kom.: 667 672 453
fax:56 65 -80 -144
e-mail:kwatermistrz@fire.one.pl

4.

Finansowanie projektów

KW PSP Toruń
Główny Księgowy
st.kpt.Krystyna Kozłowska

tel. 56-65 -80 -110
kom. 667 672 436
fax: 56 65 -80 -120
e-mail:kozlowskak@kujawy.psp.gov.pl

5.

Finansowanie projektów

KW PSP Toruń
Z-ca nacz.wydz.finansów
kpt.Marek Stańczak

tel.56-65 -80 -118
kom:693 405 103
fax:56 65 -80 -120
e-mail:stanczakm@kujawy.psp.gov.pl

6.

Dysponent jednostki

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

ul.Jagielońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel:52 34-97-913
fax: 52 34-97-294
e-mail: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl


Copyright - Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu