Strona główna

KW PSP Toruń

Galeria

Kontakty

Linki

* * * W dniu 2 października 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przez Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasza Leszczyńskiego oraz Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego* * * Trwa realizacja procesu inwestycyjnego projektu / Zapraszamy do działu PRZETARGI * * *

<- NEWS

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu realizuje projekt:

Doposażenie bazy sprzętowej Kompanii Powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu ewakuacyjnym

Całkowita wartość inwestycji: 1 423 860,99 zł
Kwota dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 205 298,33 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013INFORMACJA O PROJEKCIE

Nazwa projektu

Doposażenie bazy sprzętowej Kompanii Powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej w ugrupowaniu ewakuacyjnym

Numer projektu

WND-RPKP.02.05.00-04-003/09 / Projekt wpisany na listę indykatywną projektów kluczowych

Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Nr i nazwa osi priorytetowej

2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska

Całkowita wartość projektu

1 423 860,99 zł

Źródła finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (84,65%) : 1 205 298,33 zł
Budżet Państwa (15,35%) : 218 562,66 zł

Termin realizcji projektu

Do dnia 30 czerwca 2010r.

Wskaźniki produktu

Namioty pneumatyczne : szt.2
Łodzie płaskodenne : szt.2
Samochody operacyjne : szt.4
Zestawy hydrauliczne : szt.4

Zakres terytorialny projektu

Pojazdy i sprzęt zostanie rozlokowany:
KP PSP Aleksandrów Kujawski : samochód operacyjny -1szt., zestaw narzędzi hydraulicznych -1szt., namiot pneumatyczny -1szt.
KM PSP Bydgoszcz: samochód operacyjny -1 szt., zestaw narzędzi hydraulicznych -1szt. , łódź płaskodenna -1szt.
KM PSP Włocławek: samochód operacyjny -1 szt., zestaw narzędzi hydraulicznych -1szt. , łódź płaskodenna -1szt., namiot pneumatyczny -1szt.
KM PSP Toruń: samochód operacyjny -1 szt., zestaw narzędzi hydraulicznych -1szt.

Cel projektu

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia efektywności systemu zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków zagrożeń powodziowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez doposażenie kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej. Zmniejszenie zagrożenia życia lub zdrowia ludności dzięki zabezpieczeniu ewakuacyjnemu mieszkańców regionu przyczyni się do zwiększenia jakości ich życia. Dzięki przeciwdziałaniu utraty zdrowia, mienia, a nawet życia osób przebywających na terenach zalanych nastąpi rozwój społeczno-gospodarczy województwa. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnie osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyczyniając się do do stworzenia efektywnego systemu zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych dla środowiska. Tym samym przedsięwzięcie przyczynia się do rea lizacji celu Programu, jakim jest: Tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.

Ogłoszenia

Aktualności

Przetargi

INFO

Przejdź do góry


Copyright - Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu